Wat kiest zij? Nieuwe keuzetabellen bij anticonceptie

NHG-Standaard Anticonceptie gewijzigd Onlangs zijn enkele wijzigingen aangebracht in de NHG-Standaard Anticonceptie. In FarmaMagazine van juni 2020 werd aan deze – toen geheel herziene - NHG-Standaard aandacht besteed. En nu in februari van dit jaar zijn alweer een paar wijzigingen aangebracht. Het laat zien dat er op het gebied van anticonceptie altijd beweging en verandering is en dat het nodig is om goed op de hoogte te blijven om vrouwen goed advies te kunnen geven. Om welke veranderingen gaat het? Er is een tweedekeuscombinatiepil toegevoegd en de informatie over intra-uteriene koperballetjes is verplaatst. Het combinatiepreparaat dat als tweede keus is toegevoegd is de pil met norgestimaat 250 microgram/ethinylestradiol 35 microgram. Andere tweedekeuspillen zijn die met levonorgestrel 150 microgram/ethinylestradiol 30 microgram en die met gestodeen 75 microgram/ethinylestradiol 20 microgram. Eerste keus blijft de pil met levonorgestrel 150 microgram/ethinylestradiol 30 microgram. Het combinatiepreparaat met norgestimaat/ethinylestradiol is eerder in Nederland beschikbaar geweest onder…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.