Website ‘Samen voor medicatieoverdracht’

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Dat voorkomt onnodige medicatiefouten, met alle gevolgen van dien. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Daarom is het programma ‘Medicatieoverdracht’ in het leven geroepen. Nu is er ook een bijbehorende website met de passende naam: samenvoormedicatieoverdracht.nl.

De feitelijke medicatieoverdracht speelt zorgbreed. De website Samenvoormedicatieoverdracht.nl is sinds kort live. Via deze Nictiz-website van het programma Medicatieoverdracht lezen apothekers en andere zorgaanbieders, softwareleveranciers en patiënten over medicatieoverdracht. De website biedt veel informatie over het medicatieproces, praktijkvoorbeelden, evenals antwoorden op veelgestelde vragen over medicatieoverdracht.

Richtlijn

Het programma Medicatieoverdracht ondersteunt zorgsectoren, leveranciers en regio’s bij de implementatie van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en het bijbehorende implementatieplan. In opdracht van het ministerie van VWS voert Nictiz het programmamanagement. Vanuit de zorg nemen diverse sectoren deel.

Samen

De kracht van het programma Mediatieoverdracht zit, volgend betrokkenen, vooral in het ‘samen’. Dat is voor Nictiz ook de basis voor de totstandkoming van de programmawebsite ‘Samen voor medicatieoverdracht’. Helaas wel geïllustreerd met de geijkte standaard-stockfoto’s. Zorgsectoren (huisartsenzorg, openbare farmacie, wijkverpleging en verpleeghuiszorg, medisch specialistische zorg enz.) vertellen op de site over hun voorbereidingen; zij delen kennis, ervaringen, successen en overwegingen. Goede voorbeelden moeten andere deelnemers inspireren en meenemen in de voortgang in de overdracht van medicatiegegevens.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.