Weet jij wat je slikt?

FarmaMagazine_slikkenOp veel momenten in het zorgproces ontbreekt het actuele overzicht van medicijnen die patiënten op dat moment daadwerkelijk gebruiken. In het programma ‘Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid’ van Nictiz krijgen patiënten via een app of een website toegang tot hun medicatiedossier zoals deze bekend is bij de ‘eigen’ apotheek. Er zijn acht ‘greenfields’ aangewezen, waarvan drie al online zijn.

De participatie van patiënten in hun eigen behandeling wordt steeds belangrijker. Als patiënten meer mogelijkheden krijgen om actief te participeren in hun behandeling, worden zij in staat gesteld om meer regie over hun eigen behandeling  te nemen. In dit programma ‘Weet jij wat je slikt’ ligt de focus op patiëntparticipatie in de behandeling met medicatie.

Actievere rol patiënt
Om het actueel medicatie overzicht compleet te maken is de patiënt de belangrijkste bron van informatie. Hij is de enige die precies weet welke medicijnen hij daadwerkelijk gebruikt en welk effect de medicatie op hem heeft. Het ligt daarom voor de hand om te stimuleren dat de patiënt een actievere rol neemt in zijn behandeling met medicatie. Voor de patiënt zelf is het fijn als hij het medicijngebruik, de effecten en ervaringen met zijn behandelaar kan delen. Als een behandelaar hier vervolgens iets mee doet kan dit leiden tot een betere behandeling voor de patiënt. Om dit mogelijk te maken begint het bij het beschikbaar stellen van het medicatie-overzicht aan de patiënt. In dit overzicht kan de patiënt aangeven hoe hij de medicatie gebruikt en welke effecten het heeft. Door middel van eHealth kan patiëntparticipatie digitaal vormgegeven worden.

Medicatieveiligheid
Daarnaast kunnen zij hun ervaringen delen over bijvoorbeeld bijwerkingen, allergieën en het effect van de behandeling. Langs deze (digitale) weg kunnen patiënten hierover communiceren met de apotheek, huisarts en/of specialisten bij wie zij in behandeling zijn. Het actuele en verrijkte medicatiedossier kan leiden tot minder medicatie gerelateerde zorgincidenten en een betere ervaring van kwaliteit van zorg. Redenen hiervoor zijn dat alle zorgprofessionals op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van de patiënt, de patiënt beter begrijpt welke medicatie hij slikt en beslissingen door patiënten en zorgprofessionals gezamenlijk genomen kunnen worden.

Toegang eigen medicatiedossier
In drie van de acht deelnemende regio’s in Nederland hebben patiënten reeds digitaal toegang tot hun eigen medicatiedossier en krijgen zij de mogelijkheid om dit te actualiseren en/of te verrijken met eigen informatie. Deze ‘greenfields’ zijn: HaGaZiekenhuis, Benu-apotheken, ApotheekZorg, Zelfstandige apotheken, POEMA,  St. Antonius Ziekenhuis, 2Comply en Friesland. Nictiz en de deelnemende regio’s onderzoeken hoe de patiënt dit ervaart en wat het effect is op de participatie. De kennis en ervaring die met dit programma wordt opgedaan kan in grootschaliger initiatieven gebruikt worden.

Meer informatie over het programma en de greenfields via deze link.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…