WHO: internationale samenwerking in strijd tegen COVID-19 virus

Het coronavirus is wereldwijd een enorm probleem. Bestrijding daarvan moet daarom ook wereldwijd worden aangepakt. En wel in nauwe samenwerking. Ondanks wat Trump beweert, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie redelijk adequaat gereageerd op de uitbraak. Onder leiding van de WHO werkt een groep deskundigen vanuit verschillende achtergronden reeds enige tijd aan de ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19.

Daarnaast heeft de WHO deze week een verklaring gepubliceerd. Met de toezegging van een grote groep wetenschappers en bedrijven uit tal van landen, waaronder Nederland, om op allerlei mogelijke manieren te zullen samenwerken in de strijd tegen het COVID-19 virus.

Delen van gegevens

De wetenschappers, artsen, financiers en fabrikanten verklaren dat ze staan voor een internationale samenwerking, gecoördineerd door de WHO. Een vaccin kan uiteindelijk een rol spelen bij het beheersen van deze wereldwijde pandemie, maar ontwikkeling daarvan vergt tijd. De ondertekenaars geven aan dat ze zich gezamenlijk zullen inspannen om door samenwerking en het delen van gegevens dubbel werk te voorkomen, zodat er op een zo’n kort mogelijke termijn als maar haalbaar is, veilige vaccins beschikbaar kunnen komen. 

Testen op mensen

Hoe lang die termijn zal zijn, kan echter nog niemand zeggen. Er zijn reeds enkele tientallen vaccins in ontwikkeling, waarvan er drie momenteel worden getest op mensen. Ook de afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat de werking onderzoeken van een nieuw experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, de ontwikkelaar van het kandidaat-vaccin. Janssen is onderdeel van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson.

In het LUMC worden de immuunreacties getest die worden opgewekt door de kandidaat-vaccins. Het onderzoeksteam gaat tests ontwikkelen om aan te tonen of de door het vaccin geïnduceerde antilichamen kunnen voorkomen dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, de cellen binnendringt.

Strategische alliantie

Ook Sanofi en GSK hebben een intentieverklaring getekend voor samenwerking rondom de ontwikkeling van een coronavaccin. Deze strategische alliantie streeft ernaar om, dankzij bundeling van kennis en expertise, volgend jaar een vaccin op de markt te kunnen brengen.

Eind nog niet in zicht

Er worden momenteel ook klinische testen gedaan met bestaande medicijnen: remdesivir (ontwikkeld voor Ebola), lopinavir/ritonavir (hiv-middelen), chloroquine en hydroxychloroquine (malariamedicijnen) en interferonen (voor behandeling van o.a. multiple sclerose). Overigens: ondanks de intensieve inzet en samenwerking in de race naar een werkzaam vaccin, duurt het volgens de EMA waarschijnlijk nog wel een jaar voordat er daadwerkelijk een vaccin is.

Bronnen: WHO, Sanofi, Nu.nl

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.