WHO: internationale samenwerking in strijd tegen COVID-19 virus

Het coronavirus is wereldwijd een enorm probleem. Bestrijding daarvan moet daarom ook wereldwijd worden aangepakt. En wel in nauwe samenwerking. Ondanks wat Trump beweert, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie redelijk adequaat gereageerd op de uitbraak. Onder leiding van de WHO werkt een groep deskundigen vanuit verschillende achtergronden reeds enige tijd aan de ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19.

Daarnaast heeft de WHO deze week een verklaring gepubliceerd. Met de toezegging van een grote groep wetenschappers en bedrijven uit tal van landen, waaronder Nederland, om op allerlei mogelijke manieren te zullen samenwerken in de strijd tegen het COVID-19 virus.

Delen van gegevens

De wetenschappers, artsen, financiers en fabrikanten verklaren dat ze staan voor een internationale samenwerking, gecoördineerd door de WHO. Een vaccin kan uiteindelijk een rol spelen bij het beheersen van deze wereldwijde pandemie, maar ontwikkeling daarvan vergt tijd. De ondertekenaars geven aan dat ze zich gezamenlijk zullen inspannen om door samenwerking en het delen van gegevens dubbel werk te voorkomen, zodat er op een zo’n kort mogelijke termijn als maar haalbaar is, veilige vaccins beschikbaar kunnen komen. 

Testen op mensen

Hoe lang die termijn zal zijn, kan echter nog niemand zeggen. Er zijn reeds enkele tientallen vaccins in ontwikkeling, waarvan er drie momenteel worden getest op mensen. Ook de afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat de werking onderzoeken van een nieuw experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, de ontwikkelaar van het kandidaat-vaccin. Janssen is onderdeel van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson.

In het LUMC worden de immuunreacties getest die worden opgewekt door de kandidaat-vaccins. Het onderzoeksteam gaat tests ontwikkelen om aan te tonen of de door het vaccin geïnduceerde antilichamen kunnen voorkomen dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, de cellen binnendringt.

Strategische alliantie

Ook Sanofi en GSK hebben een intentieverklaring getekend voor samenwerking rondom de ontwikkeling van een coronavaccin. Deze strategische alliantie streeft ernaar om, dankzij bundeling van kennis en expertise, volgend jaar een vaccin op de markt te kunnen brengen.

Eind nog niet in zicht

Er worden momenteel ook klinische testen gedaan met bestaande medicijnen: remdesivir (ontwikkeld voor Ebola), lopinavir/ritonavir (hiv-middelen), chloroquine en hydroxychloroquine (malariamedicijnen) en interferonen (voor behandeling van o.a. multiple sclerose). Overigens: ondanks de intensieve inzet en samenwerking in de race naar een werkzaam vaccin, duurt het volgens de EMA waarschijnlijk nog wel een jaar voordat er daadwerkelijk een vaccin is.

Bronnen: WHO, Sanofi, Nu.nl

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…