Meteen naar de inhoud

Wijzigen acute farmaceutische zorg mag alleen in overleg

Zorgverzekeraars mogen geen besluiten nemen over acute farmaceutische zorg, zonder voorafgaand overleg. Aanpassingen in het aanbod van de farmaceutische zorg in de avond- en nachturen en op zondag (ANZ-uren) mogen pas plaatsvinden als zorgaanbieders in de keten eerst en tijdig zijn geconsulteerd.

Dat voorstel van CDA en VVD is aangenomen in de Tweede Kamer. Unaniem zelfs. Niet verwonderlijk, want er is reeds regelgeving in voorbereiding over de noodzaak om eerst zorgaanbieders te consulteren bij wijzigingen in de acute zorg. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal per 1 januari 2022 in werking treden.

De voormalige minister Bruins van Medische Zorg heeft partijen indertijd opgeroepen om alvast te handelen naar deze concept-maatregel. Dat bleek echter niet altijd te worden nageleefd. Zo ontstond er veel ophef toen in november in de regio Amersfoort het contract met de dienstapotheek Eemland abrupt werd opgezegd. De dienstapotheek Eemland stapte daarop naar de rechter. Het kort geding tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis dient 23 december bij de rechtbank in Utrecht.

Steun in de rug

Door deze kwestie ontstond in de Tweede Kamer opnieuw het besef dat dienstapotheken nog niet vallen onder de huidige reikwijdte van deze AmvB over acute zorg. Deze motie verzoekt om dat recht te zetten. Het aannemen van de motie is een steun in de rug van openbare apotheken in de regio die betrokken willen zijn bij keuzes over farmaceutische zorg in de ANZ-uren, stelt de KNMP in haar berichtgeving. Het is aan de zorgverzekeraars om hieraan nu invulling te geven.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

De KNMP ondersteunde het pleidooi van de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) dat alsnog in Amersfoort een dienstapotheek wordt gecontracteerd. Met als uitgangspunt dat het een dienstapotheek (of vergelijkbare farmaceutische dienstvoorziening) moet zijn in de directe nabijheid van de huisartsenpost, met openingstijden die zoveel mogelijk overeenkomen. Dit sluit aan bij het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals dat door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld en opgenomen in het Register.

Bron: KNMP

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Melden van apenpokken is verplicht

De ziekte Monkeypox, ofwel apenpokken, is aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat nieuwe besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten worden gemeld bij de GGD.

Drijfveren: Lang leve de Anderhalve!

“Overleggen, van elkaar leren, kennis delen en elkaar helpen zit in mijn bloed. Daarnaast heb ik de gelegenheid gekregen om projecten op te zetten zoals de anderhalvelijnszorg in Zuidoost Friesland”, aldus Wim Brunninkhuis

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens