Wijzigen acute farmaceutische zorg mag alleen in overleg

Zorgverzekeraars mogen geen besluiten nemen over acute farmaceutische zorg, zonder voorafgaand overleg. Aanpassingen in het aanbod van de farmaceutische zorg in de avond- en nachturen en op zondag (ANZ-uren) mogen pas plaatsvinden als zorgaanbieders in de keten eerst en tijdig zijn geconsulteerd.

Dat voorstel van CDA en VVD is aangenomen in de Tweede Kamer. Unaniem zelfs. Niet verwonderlijk, want er is reeds regelgeving in voorbereiding over de noodzaak om eerst zorgaanbieders te consulteren bij wijzigingen in de acute zorg. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal per 1 januari 2022 in werking treden.

De voormalige minister Bruins van Medische Zorg heeft partijen indertijd opgeroepen om alvast te handelen naar deze concept-maatregel. Dat bleek echter niet altijd te worden nageleefd. Zo ontstond er veel ophef toen in november in de regio Amersfoort het contract met de dienstapotheek Eemland abrupt werd opgezegd. De dienstapotheek Eemland stapte daarop naar de rechter. Het kort geding tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis dient 23 december bij de rechtbank in Utrecht.

Steun in de rug

Door deze kwestie ontstond in de Tweede Kamer opnieuw het besef dat dienstapotheken nog niet vallen onder de huidige reikwijdte van deze AmvB over acute zorg. Deze motie verzoekt om dat recht te zetten. Het aannemen van de motie is een steun in de rug van openbare apotheken in de regio die betrokken willen zijn bij keuzes over farmaceutische zorg in de ANZ-uren, stelt de KNMP in haar berichtgeving. Het is aan de zorgverzekeraars om hieraan nu invulling te geven.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

De KNMP ondersteunde het pleidooi van de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) dat alsnog in Amersfoort een dienstapotheek wordt gecontracteerd. Met als uitgangspunt dat het een dienstapotheek (of vergelijkbare farmaceutische dienstvoorziening) moet zijn in de directe nabijheid van de huisartsenpost, met openingstijden die zoveel mogelijk overeenkomen. Dit sluit aan bij het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals dat door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld en opgenomen in het Register.

Bron: KNMP

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.