Wijzigen acute farmaceutische zorg mag alleen in overleg

Zorgverzekeraars mogen geen besluiten nemen over acute farmaceutische zorg, zonder voorafgaand overleg. Aanpassingen in het aanbod van de farmaceutische zorg in de avond- en nachturen en op zondag (ANZ-uren) mogen pas plaatsvinden als zorgaanbieders in de keten eerst en tijdig zijn geconsulteerd.

Dat voorstel van CDA en VVD is aangenomen in de Tweede Kamer. Unaniem zelfs. Niet verwonderlijk, want er is reeds regelgeving in voorbereiding over de noodzaak om eerst zorgaanbieders te consulteren bij wijzigingen in de acute zorg. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal per 1 januari 2022 in werking treden.

De voormalige minister Bruins van Medische Zorg heeft partijen indertijd opgeroepen om alvast te handelen naar deze concept-maatregel. Dat bleek echter niet altijd te worden nageleefd. Zo ontstond er veel ophef toen in november in de regio Amersfoort het contract met de dienstapotheek Eemland abrupt werd opgezegd. De dienstapotheek Eemland stapte daarop naar de rechter. Het kort geding tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis dient 23 december bij de rechtbank in Utrecht.

Steun in de rug

Door deze kwestie ontstond in de Tweede Kamer opnieuw het besef dat dienstapotheken nog niet vallen onder de huidige reikwijdte van deze AmvB over acute zorg. Deze motie verzoekt om dat recht te zetten. Het aannemen van de motie is een steun in de rug van openbare apotheken in de regio die betrokken willen zijn bij keuzes over farmaceutische zorg in de ANZ-uren, stelt de KNMP in haar berichtgeving. Het is aan de zorgverzekeraars om hieraan nu invulling te geven.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

De KNMP ondersteunde het pleidooi van de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) dat alsnog in Amersfoort een dienstapotheek wordt gecontracteerd. Met als uitgangspunt dat het een dienstapotheek (of vergelijkbare farmaceutische dienstvoorziening) moet zijn in de directe nabijheid van de huisartsenpost, met openingstijden die zoveel mogelijk overeenkomen. Dit sluit aan bij het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals dat door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld en opgenomen in het Register.

Bron: KNMP

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.