Witboek preferentiebeleid gepresenteerd

Farma-magazine_Witboek preferentiebeleid

Witboek preferentiebeleid

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) presenteert een witboek dat ingaat op het preferentiebeleid op geneesmiddelen zoals dat in de praktijk wordt toegepast.

Het preferentiebeleid heeft zich volgens de stichting de afgelopen jaren bewezen van toegevoegde waarde te zijn, maar er worden ook enkele knelpunten gesignaleerd. Hierdoor ontvangen patiënten bijvoorbeeld niet altijd het geneesmiddel als waar zij recht op hebben. De oorzaken van deze problemen worden in dit witboek op een rij gezet en eventuele oplossingen dan wel handvatten worden in kaart te brengen.

Kien Legal
De auteurs zijn de advocaten Nicole Kien en Rowena van den Boogert van Kien Legal. Dit advocatenkantoor heeft voor de EGV een helpdesk opgezet waar iedereen terecht kan met vragen over vergoeding van geneesmiddelen. De Stichting EGV is een onafhankelijke organisatie die zich inzet om arts en patiënt te ondersteunen bij problemen met de vergoeding van geneesmiddelen. De wet- en regelgeving omtrent de vergoeding van geneesmiddelen is volgens EGV lastig te doorgronden en kan voor artsen, patiënten en zorgverzekeraars voor misverstanden zorgen.

Het witboek is bij de Stichting EGV te downloaden.
Tekst: Kees Kommer

 

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.