Ziekenhuisapotheker & Poliklinisch apotheker

In deze rubriek belichten we de diversiteit van het apothekersvak. Deze editie schetsen we twee rollen. Jan Derks, directeur van Derks & Derks B.V. en adviseur in human talent vertelt over de rol van ziekenhuisapotheker en Maryse Spapens verteld over de relatief nieuwe rol van de poliklinisch apotheker waarin de competenties van een ziekenhuisapotheker en een openbaar apotheker zich vermengen.

Jan Derks: “Een ziekenhuisapotheker is een geneesmiddelenexpert die verantwoordelijk is voor ‘de inhoud’, dus de farmaceutische zorgverlening door de ziekenhuisapotheek en de eventueel aanwezige poliklinische apotheken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor ‘het bedrijf’: de zakelijke en management­aspecten van de apotheek. De belangrijkste taken zijn medicatiebegeleiding, medicatiebeleid, het beheren van het bereiden van vaak gecompliceerde, steriele medicatie, en de bedrijfsvoering, inclusief personeelsbeleid. De ziekenhuisapotheker is in tegenstelling tot de poliklinisch apotheker minder direct betrokken bij patiënten. Je werkt in een grotere organisatie en houdt van gestructureerd werk.”

Maryse Spapens is werkzaam als poliklinisch apotheker bij het Albert Schweitzer ziekenhuis en als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie. Spapens: “Als poliklinisch apotheker ben je de brug tussen het ziekenhuis en de eerste lijn en werk je in een dynamische omgeving. Ziekenhuizen zijn steeds ondernemender, dat is in deze tijd een must geworden. Medisch specialisten zijn de partners waarmee ik samen werk aan goede specialistische zorg. Er wordt kwaliteits- en kostenbewust gedacht en ik vind het interessant om mee te denken vanuit de farmaceutische kant. Daarnaast geef ik adviezen aan patiënten en artsen maar beantwoord ook de vragen van assistenten, bijvoorbeeld bij een complexe interactie of contra-indicatie. Je kunt de functie van poliklinisch apotheker zelf vorm geven, het ziekenhuis geeft daar in veel gevallen ruimte voor. Openbare apothekers moeten vaak wennen aan een nieuwe poliklinische apotheek in hun verzorgingsgebied. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.