Zonder wrijving geen glans

Apothekers saai? Praat eens met Paul Harder en je bent zo van dit vooroordeel verlost. Paul is eigenaar van zeven Regenboogapotheken en noemt zich de Don Quichot van de lage landen. Gezegend met een scherpe geest en een gepeperde mening is hij de rebel die van transparantie en duidelijkheid houdt en van een stevig potje discussiëren. En net als het allemaal iets te serieus dreigt te worden is tie daar: zijn lach, zo luid als een scheepshoorn. Paul: “Er zijn heel veel manieren om de zorg op farmaceutisch gebied te verbeteren. Op dat vlak ben ik bevoegd en wil ik van toegevoegde waarde zijn voor patiënten.”

Zeven apotheken is niet niks. Is een vijfdaagse werkweek voldoende?
Paul: “In historisch perspectief begon de ‘victorie’ in 1988 met de oprichting van de eerste Regenboogapotheek in Alkmaar. Dezelfde formule heb ik nog zes keer herhaald. Toen dacht ik: ‘zeven is een mooi getal, nu is het genoeg’. Vervolgens hebben we ons gericht op speciale klanten. De Regenboog Scheepvaart Apotheek levert genees- en verbandmiddelen aan scheepvaart en offshore-industrie terwijl een andere apotheek zich richt op de uitgifte van medicatie voor de verslavingszorg. Verder hebben we ons gespecialiseerd in het leveren van apotheekbereide ADHD-medicatie en we ondersteunen patiënten bij het afbouwen van medicatie middels onze taperingservice. En nee, ik tel mijn uren niet. Voor mij voelt mijn werk als vakantie. Ik heb er lol in. Als je het zo ervaart, hoef je zelden te werken.”

Vanwaar de naam Regenboog?
“Drie redenen: mijn vrouw heet Iris. Iris is de boodschapper van de goden en de personificatie van de regenboog. Tweede reden: toen ik begon als apotheker dacht ik: ‘het moet anders’. We moeten ons niet alleen richten op ziek zijn maar op gezondheid. Dus naast geneesmiddelen zitten er in ons veelkleurige assortiment ook producten die te maken hebben met gezondheid en verzorging. En de derde reden: aan het eind van de regenboog staat een pot met gouden munten. Die krijg ik als ik met pensioen ga.”

Als je jouw naam opzoekt op internet, verschijnt er een recent artikel met de titel: ‘Paul Harder, charlatan of verlosser’ Hoe zit dat?
“De patiënten die ik met de taperingstrips afhelp van hun medicatie, noemen mij een verlosser. Voor de zorgverzekeraars ben ik een charlatan omdat ik zorg lever die haaks staat op hun verdienmodel. Zij hebben twee taken: premies incasseren en zorg vergoeden. That’s it. Zij hebben geen opleiding in de zorg, geen bevoegdheden en uitsluitend financieel belang. Toch bepalen zij hoe de zorg er in Nederland uitziet. Dat is zo fundamenteel verkeerd dat het systeem vanzelf een keer implodeert.”

Je zegt dat je één hersencel hebt die nooit slaapt en blijft nadenken over het verbeteren van farmaceutische zorg. Hoe kom je op ideeën?
“Mensen benaderen mij met een probleem en daar zoek ik een oplossing bij. Bijvoorbeeld als ze willen stoppen met medicatie. Er zijn in Nederland drie miljoen patiënten die chronisch medicatie gebruiken zoals antidepressiva, antipsychotica, pijnstillers, anti-epileptica en hormonen. Bij het afbouwen van deze middelen kunnen patiënten zo veel last krijgen van onttrekkingsverschijnselen dat het niet of nauwelijks lukt om te stoppen. Ze gaan soms door een hel. Deze klachten kunnen worden voorkomen door niet in één keer abrupt te stoppen, maar door de dagelijkse dosis in kleine stapjes te verlagen en daarvoor voldoende tijd te nemen. Veel gebruikers doen het nu zelf en gaan aan de slag met vijl en stamper. Ik bereid afbouwmedicatie op een farmaceutisch verantwoorde manier.”

Zorgverzekeraars vergoeden tapering niet omdat ze niet overtuigd zijn van wetenschappelijk bewijs. Wat vind je daarvan?
“Dr. Peter Groot van de Universiteit van Maastricht heeft onderzoek gedaan naar afbouwmedicatie en hij komt ook tot de conclusie dat het werkt. Samen met psychiater prof. Jim van Os stuurde hij in 2016 al een brief naar het Zilveren Kruis als reactie op hun standpunt ten aanzien van de rationaliteit van de afbouwmedicatie. De Vereniging Afbouwmedicatie heeft begin van dit jaar een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie van VWS in de Tweede Kamer met 450 ervaringen van patiënten waarbij ze dringend verzoeken om vergoeding van afbouwmedicatie mogelijk te maken. Mijn gelijk komt heus nog wel. Ik ben ervan overtuigd dat de zorgverzekeraars uiteindelijk overstag gaan. Is het vandaag niet dan zeker morgen. Veel patiënten die mijn pillen door hun arts kregen voorgeschreven zijn zo van hun medicatie afhankelijkheid afgekomen. Inmiddels hebben we meer dan 2500 mensen geholpen waarvan twee derde eerder tevergeefs pogingen hadden ondernomen om te stoppen zonder afbouwmedicatie.

Is het artikel al vol? Ik heb nog veel meer ideeën. Kom terug!”
Wordt vervolgd.

In ‘Drijfveren’ spreken we met apothekers en huisartsen over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie spreken we met apotheker Paul Harder in de Regenboogapotheek in hartje Bavel.
Tekst en foto: Cai Vosbeek

Dit artikel verscheen eerder in FarmaMagazine april 2018

 

 

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…