ZonMw-subsidiecall voor projectideeën rondom aanpak COVID-19

ZonMw heeft het subsidieprogramma COVID-19 Programma (second wave) opengesteld. Dit programma heeft drie aandachtsgebieden: Voorspellende diagnostiek en behandeling, Zorg en preventie en Maatschappelijke dynamiek. Let op: vanwege de urgentie is de deadline reeds op 14 mei 2020.

De subsidieoproep betreft de eerste twee aandachtsgebieden. De subsidieoproep voor aandachtsgebied 3 wordt op 6 mei 2020 gepubliceerd.

Aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

Onderzoek gaat over de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen, en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

Het aandachtsgebied kent vier thema’s:
Behandeling
Diagnostiek van besmetting
Risicoanalyse en prognostiek
Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese

Aandachtsgebied 2: Zorg en preventie

De nadruk ligt op het ophalen van inzichten en geleerde lessen die bijdragen aan een verbeterde, onderbouwde aanpak van de huidige pandemie en aan borging van deze verbeterde werkwijzen en processen in het zorgsysteem voor de toekomst. Diverse typen onderzoek zijn mogelijk: evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, ontwikkeling epidemiologische modellen en inventarisaties.

Samenwerking tussen onderzoeksgroepen, disciplines en relevante stakeholders is daarbij het uitgangspunt om op een efficiënte manier deze inzichten te verkrijgen en te komen tot een adequate voorbereiding op een toekomstige pandemie. 

Het aandachtsgebied kent drie thema’s:
Organisatie van zorg en preventie
Zorg en preventie voor kwetsbare burgers
Transmissie en epidemiologie

Aanvraag

Per project is maximaal €500.000 beschikbaar. De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden. Aanvragers kunnen zijn: umc’s, ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties. 

Deadline

De deadline voor het indienen van een projectidee voor de subsidieronde van bovenstaande aandachtsgebieden is 14 mei a.s., waardoor de uiterlijke startdatum op 30 juli kan zijn.

Bron: ZonMw

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.