Zorg voor eczeem en psoriasis onder de loep

Er zijn bijna 2 miljoen mensen met eczeem. Daarnaast hebben ruim 450.000 mensen psoriasis. Zij ervaren in het dagelijks leven veel last van hun aandoening en komen minimaal eens keer per jaar bij de huisarts. Een deel van deze patiënten wordt doorverwezen naar een dermatoloog. Volgens Zorginstituut Nederland biedt de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis goede mogelijkheden voor verbetering.

Dit stelt althans het Zorginstituut vast op basis van de uitkomsten van haar rapport ‘Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid’.

Snellere diagnose en effectievere behandeling
Bij eczeem zijn er aanwijzingen dat betere zorg voor de patiënt mogelijk is door de ziekte sneller te herkennen en minder allergietesten te doen. Ook is verbetering van therapietrouw mogelijk in de behandeling. Evenals de inzet van lichttherapie en van medicijnen die moeten worden ingenomen (systemische behandeling).

Bij psoriasis bestaan vermoedens dat snelle diagnose mogelijk is. Daardoor krijgen patiënten eerder de juiste behandeling. Verder is bij de diagnose naar alle waarschijnlijkheid meer aandacht nodig voor comorbiditeit: de combinatie dus van psoriasis met andere aandoeningen. Voor een betere behandeling van psoriasis moeten patiënten voor de juiste behandeling sneller terecht kunnen in het ziekenhuis.

Zelfmanagement
Zelfmanagement is eveneens een belangrijk aandachtspunt voor de zorgtrajecten van eczeem en psoriasis. Er moet betere begeleiding komen voor patiënten in het goed leren smeren met basiszalven. Ook mag er meer aandacht komen voor het leren omgaan met de aandoening (psychosociale ondersteuning).

Nader onderzoek
Samen met de betrokken partijen gaat het Zorginstituut de verbetermogelijkheden in de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis verder onderzoeken. Dat gebeurt in de verdiepingsfase van dit Zinnige Zorg-project. De uitkomsten daarvan zijn concrete verbeterafspraken.

Het programma Zinnige Zorg
Het onderzoek naar eczeem en psoriasis maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. Daarin brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe uit de basisverzekering vergoede zorg in de praktijk wordt geleverd. Elk Zinnige Zorg-project neemt een zorggebied onder de loep vanuit het perspectief van de patiënt. Vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.

Zie het Zinnige Zorg – Rapport screeningsfase Ziekten van huid en onderhuid

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.