Zorgverzekeraars bieden continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Dit vanaf 1 mei, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis.

Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns-laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Tijdelijke duur

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Vooruitbetaling mogelijk

Zorgverzekeraars hebben begrip voor de onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt, Ze willen voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie of de vraag of ze hun patiënten kunnen blijven helpen. Daarom hebben ze gezamenlijk gewerkt aan een regeling die iedereen houvast biedt én die snel en zorgvuldig uitvoerbaar is.

Voor degenen die niet kunnen wachten op uitbetaling van de continuïteitsbijdrage in mei is er de mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen om de periode tot 1 mei te overbruggen. Daarnaast zullen zorgverzekeraars openstaande declaraties versneld uitbetalen.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten – zoals ziekenhuizen en huisartsen – en voor zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn al eerder financiële afspraken gemaakt.

Voorwaarden

Download de bijlage bij door ZN verzonden brief met voorwaarden voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.