Opinie

Veerkracht in de zorg door mindfulness

Mindfulness bestaat uit de vaardigheid en de bereidheid om bij elke ervaring aanwezig te zijn met open interesse, mildheid en zorgzaamheid, aldus Barbara Doeleman.

Positieve Gezondheid - Dr. Machteld Huber
De betekenis van slaap
Mindfullness - Barbara Doeleman
Opinie

Halveer de doses voor vrouwen

“Willen we vrouwelijke patiënten therapietrouw krijgen, dan moeten apothekers en huisartsen maatwerk leveren,” aldus Janneke Wittekoek.

Actueel

Apothekersassistenten slikken het niet langer

Een actiecomité van apothekersassistenten luidt de noodklok. Ze is het volstrekt oneens met de NZa. Voor openbare apotheken is er wel degelijk sprake van een acuut probleem.

Actueel

NZa publiceert regelgeving huisartsenzorg 2022

De NZa heeft de regelgeving huisartsenzorg 2022 gepubliceerd. Tevens zijn de prestatiebeschrijvingen in de tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg aangepast.

Praktijkvoering

Medisch spoedtransport per drone

Medische spoedvluchten per drone. Dat lijkt een goed idee. Of het uitvoerbaar is wordt drie jaar lang getest met medisch spoedtransporten per drone tussen Meppel en Zwolle.

Actueel

Vervolg aanpak terugdringing huisartsentekort

Door het dreigende huisartsentekort, krijgen zittende huisartsen het steeds drukker, terwijl ze al kampen met te hoge werkdruk. Een snelle en pragmatische actie is noodzakelijk.

Aankondigingen

Apotheker en leefstijl symposium

In dit eerste Apotheker en leefstijl symposium wordt de relatie tussen leefstijl en chronische aandoeningen behandeld.

Opinie

Wijs in het oosten

Op veel plaatsen laten bewoners met de groene Achterhoekse vlag zien hoe trots ze zijn op hun omgeving. En terecht. Mooi is het hier zeker.

Praktijkvoering

INR-POCT in een veranderende trombosezorg

INR-POCT zijn nog steeds in opkomst, maar dat gaat waarschijnlijk veranderen door de ontwikkelingen in de trombosezorg. Laboratoriumarts Henk Adriaansen blikt alvast vooruit op de komende jaren.

Opinie

Toekomst ouderen-geneeskunde ligt in de eerste lijn

“Onze toekomst ligt in de samenwerking met de huisarts, al is dat nu nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.” Direct schakelen met de apotheker in de eerste lijn hoort daar nog niet bij.

Actueel

Debat over abortuspil zonder recept

Moet de abortuspil verkrijgbaar zijn via de huisarts of drogist? De Balie organiseert een debat op zaterdagavond 19 juni a.s. met tal van deskundigen en enkele politici.

Farmaco

Vrouwen en mannen beter af bij seksespecifieke farmacotherapie

Het congres van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) over de noodzaak van seksespecifieke farmacotherapie had niet actueler kunnen zijn. Want, zo blijkt uit recente berichtgeving, ook COVID kan zich bij mannen en vrouwen anders uiten en de reactie op vaccins verschilt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.