Actueel

Huisartsentekort leidt tot problemen

In sommige regio’s moet echt alles op alles worden gezet om het huisartsentekort op te vangen. Dat kan tot problemen leiden, zoals nu in de Kop van Noord-Holland.

Positieve Gezondheid
De betekenis van slaap
Mindfullness - Barbara Doeleman
Opinie

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Aankondigingen

Symposium VJA: #DOESDUUR

Op 30 en 31 oktober a.s. viert de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) haar 25-jarig bestaan! Het symposium staat in het teken van duurzaamheid.

Actueel

Toename medicatie-incidenten met insulines

Elke zorgverzekeraar heeft een eigen beleid per insuline. Daarnaast is het aantal insulineproducten toegenomen. Tegelijk zijn er meer meldingen van medicatie-incidenten met insulines.

Actueel

Pilots om medicijnverspilling te voorkomen

Er lopen momenteel twee pilots om verspilling van medicijnen tegen te gaan. Daarbij gaat het heruitgifte van medicijnen die gegarandeerd op de juiste wijze zijn bewaard.

Actueel

Landelijke campagne Samen Beslissen

Zorgprofessional en patiënt horen samen te beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. Dat is het thema van de campagne die op 5 september van start gaat.

Actueel

Passende zorg voor mensen met maagklachten

Het ‘Verbetersignalement Maagklachten’, recent opgesteld door het Zorginstituut Nederland, moet leiden tot meer passende zorg aan patiënten met maagklachten.

Actueel

Medicijnen voorschrijven na videoconsult

Het voorschrijven van medicijnen een videoconsult tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden, wordt verlengd tot 1 januari 2022, heeft de IGJ besloten.

Aankondigingen

Subsidie voor bevorderen therapietrouw

Uit de eerste ZonMw-subsidieronde voor therapietrouw kwamen vier proeftuinen met goede interventies. Nu is er subsidie om deze interventies lokaal te implementeren. Ding ook mee!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.